Aleviler Allah'a aşıktır.
   

Adnan Oktar'ın Eylül 2008 tarihli
İran Al Alam TV Röportajından

Muhabir: Türkiye'de Alevi meselesi var, nasıl çözebiliriz bu meseleyi?

Sayın Adnan Oktar: Alevi meselesi, çözülecek bir şey yok. Aleviler bizim canımız, ciğerimiz, kardeşimiz. Yani mesele yok ki çözülsün. Aleviler İslam'ı, Kur'an'ı çok güzel yaşayan, takva, çok candan, sevgi dolu, insan sevgisi ile böyle ruhları çoşmuş, mübarek, muhterem insanlar, yani nereden çıkıyor sorun.

Muhabir: Ama mesela İzzettin Doğan öyle söylemiyor.

Sayın Adnan Oktar: Hayır, hayır, hayır. Öyle bir şey yok. Onu anlamayan halk olabilir. Yani Alevileri tanımamıştır, Aleviliğin ne olduğunu anlamamıştır. Onlara göre abuk subuk laflar var, düşünceler var, şimdi burada söylemeyeyim, yakışık almaz. Çok çirkin iftiralar var, o cahil insanların kafasında onlar kalıyor. Ne alakası var. Ben çok fazla Alevi ile tanıştım. Hacı Bektaş'da gittim kaldım ben bir hafta. Onları gördüm. Son derece olgun insanlardır yani çok değişiktir. Tanımadıkları için öyle konuşuyorlar. Çok sevecendir aleviler, Bektaşiler de öyle. Yani böyle coşkun bir Allah sevgisi ve insan sevgisi vardır. Lafını, sözünü bilir, olgundur insaniyetlidir,  derin insanlardır, yani derin insanlardır, yani derin düşünürler. Bana o lafları bıraksınlar yani öyle bir konu yok, Alevi sorunu yok. Alevi aslanları vardır Türkiye'de inşaAllah.

 

Adnan Oktar'ın Eylül 2008 tarihli Malatya TV Röportajından

Malatya TV. Diğer cemaatleri nasıl değerlendiriyorsunuz mesela hocam. Alevi Cemaati, Yani Türkiye'deki yapı olarak değerlendirdiğimizde nasıl bakıyorsunuz?

Adnan Oktar. Ben bir kere Alevileri çocukluğumdan beri severim çünkü benim akrabalarımın çoğu aleviydi. Ben Hacı Bektaş'a gittim bir hafta falan kaldım Hacı Bektaş'ta. Onun çilehanesine girdim. O bektaşilerle görüştüm. Oradaki Alevi insanlarla da  görüştüm. Alevilerde bir derinlik vardır. Yani pek çok insan bunu bilmiyor olabilir yani böyle bir sevgi derinliği, bir sefkat derinliği, böyle  güzelliğe karşı yatkınlık, merhamet, insancıllık, arif insan olma, kamil insan olma ruhu vardır ve bunun için bir gayret vardır. Yani bir özel yapılanmadır bu değişik birşey. Tarikat gibide diyebilirim. Yani kendi nefsini mükemmelleştirme sistemi. Bunun sonucunda da hakikaten gidin olgun bir alevi ile konuştuğunuzda hemen bunu farkedersiniz yani uslubundaki olgunluktan sevecenlikten, hoşgörüden  yani mesela öfkeli falan olmaz aleviler daha sevecendir.

Malatya TV. İncinsen de incinme Hacı Bektaş Veli'nin

Adnan Oktar. mesela güzellikten hoşlanır, hürriyet yanlısıdır. Demokrasi yanlısıdır. Sevecen insanlardır. Yani bilinmediği için Alevilik belki cahil insanların olumsuz propagandalarıyla insanların, gözünde garip görünmüş olabilir bir kısım insanların fakat yakından tanıyan bilen için bu böyle değil benim kendi bizzat müşadem yani kendi gördüğüm bunlar o yüzden Alevileri ben severim. Onu söyleyeyim yani insancıl yönleriyle böyle merhametli yönleriyle çok severim.Adnan Oktar'ın 23 Temmuz 2008 tarihli
Çay TV Röportajından

Türkiye'deki cemaatler ve bunların liderleri ehli sünnet inancında yahut ehli sünnet olmayanlarda mesela Alevilerle de geçen gün konuştum, çok efendi bir insan, çok nezih bir insan, kamil bir insan, güzel ahlaklı hepsi öyledir Alevilerin güzel insanlardır.

Adnan Oktar'ın Temmuz 2008 tarihli Nevşehir Tv Röportajından

Ben genellikle Müslümanların hepsini severim işin doğrusu Caferileri severim, Bektaşileri severim, Alevileri severim, Vehhabileri severim. Bunlar hakikaten samimi Müslümanlar, ben anlayamıyorum bunlara karşı olanlar niçin karşı olur, neden karşı olur anlayamıyorum Ama tabi fanatiklik, yani güzelliği ortadan kaldırmak, hürriyeti ortadan kaldırmak, sevgiyi ortadan kaldırmak bunlar bir zulümdür. Din adına birisi bunu yapıyorsa bu benimde düşmanımdır,ben bu insanlara karşı olurum. Yani hürriyet demokrasi, sevgi, sanat, her türlü güzellik, dostluk kardeşlik bu ortama zarar verecek hiçbir şey dinde olmaz, yoktur, Din adına birisi bu ortaya çıkıyorsa, zülum yapıyordur, oyun oynuyordur. Ve din aleyhine faaliyet yapıyordur. Bu tarz tarikatlar varsa ben bunlara düşman olmadan fikren mücadele ederim ve ikna da ederim. Yani ediyorum da İkna edebiliyorum.

...

Artık çok suni zorlama şeyler Allah Allah yok Aleviymiş, yok Sünniymiş, ya kardeşim hepsi bizim kardeşimiz, çok şahane insanlardır Aleviler mesela çok dindardır, gayet efendi dürüst insanlar yani son derece zorlama ve suni bir gerilim ortamı meydana getiriliyor.Adnan Oktar'ın Temmuz 2008 tarihli Erzincan Can Tv Röportajından

... O şöyle halledilir. Denir ki "Laiklikten dönme asla mümkün değildir. Marksistler, ateistler, Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürtüyle, Çerkeziyle, Lazıyla hepimiz bir kardeşiz. Bir bütünüz. Bunun böyle olduğu kesindir. Herkesin hukuku, kanunu çok titiz kollanacaktır, korunacaktır.

Adnan Oktar'ın Temmuz 2008 tarihli Time Türk Röportajından

Time Türk: Muhayyilenizde nasıl bir Türkiye var?

Adnan Oktar: Çok modern, sokakta herkesin selamlaştığı, neşeli bir Türkiye. Tam demokrasisi olan, Alevi'siyle, Kürt'üyle, Sünni'siyle, Çerkez'iyle iç içe, kardeşçe ve sevinç içinde yaşadığımız bir Türkiye.

...


Time Türk: Müslümanların genel olarak en büyük sorunu nedir?

Adnan Oktar: Bölünme. Bölünme çok tehlikeli. Birbirlerini sevmeleri gerekiyor Müslümanların. Mesela ben Şiiler'e bakıyorum, son derece takva insanlar. Nasıl cephe alınır? Alevilere bakıyorum, son derece dindar, efendi ve insan sevgisiyle dolu insanlar bunlar. Ya bunlara nasıl cephe alınıyor, anlamıyorum. Vahabiler desen yine çok titiz insanlar. Allah'ımız bir, kitabımız bir, kıblemiz bir, her şeyimiz bir. Tamamen suni bir ayrıcalık var. Bunun ortadan kalkması lazım. Said Nursi buna çok dikkat çekmiş. İhtilaf diyor. Bir de zaruretler. İnsanların maddi ihtiyaçlardan kaynaklanan bel bükmeleri, boyun bükmeleri. Halbuki Müslüman açlıktan ölmez. Hiçbir şey de olmaz. Allah'a tevekkül edip Allah'ın yolunda, Allah'ın rızasında gayret etmesi gerekir. Ama en önemli konu sevgi. Müslümanların birbirini sevmesi, hatta Allah'ın yarattığı her şeye karşı şefkat duymaları gerekiyor. Yani dinsiz olana da şefkat duyup, onu kurtarmaya ve korumaya çalışmaları gerekiyor.

 

 

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasıyla onur duyuyoruz.
Hükümetimizin Alevi açılımı çok olumlu.
Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez'in alevi kardeşlerimizle ilgili konuşmaları çok önemli.
Alevi kardeşlerimizin evlerini işaretleyenlerin komünistler olduğu ortaya çıktı.
Öcalan’ın söylediği Anadolu Aleviliği halkımızla bir bütündür.
Sayın Mehmet Görmez’in Aleviler ve ateistlerle ilgili sözleri önemli.

 
 
 
 

Yazar Hakkında - Diğer Siteler - Email - Üye Ol

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin
kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.alevilerkardesimizdir.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN

 

Harun Yahya | Tv izle | HarunYahya | Adnan Oktar | AdnanOktar | Fosil | Evrim Teorisi | Kuran